Färdighet
Medvetenhet
Kunskap

Kompetens utvecklas
som ringar på vattnet

Kunskap om kommunikation.
Medvetenhet om egna och andras mönster.
Färdighet genom träning och övning.

Kompetens utvecklas som ringar på vattnetKunskap om kommunikation. Medvetenhet om egna och andras mönster. Färdighet genom träning och övning.

Kompetensutveckling

Vägen till hållbar utveckling och förändring går via kompetensutveckling i kommunikation.
Investera i en utbildningsinsats för en gemensam plattform där både relationer och prestationer utvecklas!

När vi människor söker lösningar och vägar vidare behöver vi tänka nytt och handla annorlunda än vi gjorde när vi skapade det vi nu vill och behöver förändra.
Fritt efter Albert Einstein

Konstruktiv kommunikation - Påbyggnad och fördjupning

Chefer, ledare och medarbetare
Datum och upplägg enligt överenskommelse

Kursen vänder sig till dig som
- har deltagit i vår "3-dagars" eller motsvarande
- vill få tillgång till ytterligare kompetensnycklar och öka din förståelse för   filtrering
- vill fortsätta utveckla din egen kommunikationskompetens