Människor, grupper och organisationer är både lika och olika!

Kommunikation för förändring

com4change erbjuder kompetensutveckling i kommunikation – för önskad förändring och utveckling.

Hållbar kompetens för hälsa och resultat 

Chefer och medarbetares kommunikationskompetens har avgörande betydelse för hur prestationer och relationer utvecklas i arbetslivet. En ökad kunskap och medvetenhet om egna och andras mönster i kommunikation bidrar till ett konstruktivt professionellt samarbete – "få det att fungera för att kunna prestera".

Det finns gemensamma nycklar och  mönster i kommunikation och förändringsprocesser oavsett behov och sammanhang. Innehållet i all kompetensutveckling med com4change är baserat på dessa nyckelfaktorer, hur de hänger ihop, deras samspel och effekt.
De är giltiga på olika systemnivåer: individ – grupp – organisation

Värdet av och nyttan med att utveckla kommunikationskompetensen är
- att säkerställa en jämn och hög kvalité i ledarskapet och i medarbetarskapet
- att kunskap och medvetenhet om gemensamma nyckelfaktorer i kommunikation ger stor flexibilitet i chefers och   medarbetares agerande
- att få användbara kommunikationsverktyg för det professionella samarbetet och för resultatet av prestationerna

Kompetensen är direkt tillämpbar överallt där människor finns som t ex i utvecklings- och förändringsprocesser, för det professionella samarbetet, formella och informella möten, ledarskap och medarbetarskap, projektledning, vid stress- och konflikthantering m m.
Potentialen är är enorm!

Kvalité

Utbildningsfilosofi
”Ge mig en fisk och jag blir mätt för dagen. Lär mig att fiska och jag kan föda mig för resten av livet”

Samarbete med com4change innebär kvalité i 3 samverkande dimensioner:
Innehållet - innehållet är uppbyggt kring verkningsfulla kompetensnycklar i komunikation för framgångsrik förändring. En kunskap som bidrar till att få kvadrateffekt av den egna kompetensen.
Pedagogisk design - upplägget är format och anpassat efter era behov och hur människor blir delaktiga och engagerade för att lära sig. Pedagogiken är varierad för att utmana hela hjärnan och möta olika lärstilar.
Utbildarna - Eva och Ullas mångåriga erfarenhet och kompetens, en blandning av humor och allvar är en lyckad kombination som gör att människor växer, utvecklas och lär sig.

Kunskap

Medvetenhet

Färdighet

Framväxt och inspiration

Kompetensutveckling med com4change vilar på bärande principer i den kommunikationstradition som b la antropologen Gregory Bateson är en del av. Han var en av initiativtagarna till Mental Research Institute som grundades i San Fransiscoområdet i mitten på1900-talet. Bateson och hans forskarkollegors ambition var bl.a att arbeta för en gemensam begreppsvärld för alla de teorier, modeller och metoder som används i organisationsutveckling, pedagogik, ledarskap, personlig utveckling m.m.
Verksamma i samma kreativa miljö var John Grinder och Richard Bandler som genomförde jämförande studier av framgångsrikt förändringsarbete. Under detta arbete identifierade de ett antal kommunikationsmönster/nyckelfaktorer som är ”igång”  i all mänsklig interaktion oavsett yrke och bransch.

Systemisk förståelse - Kompetensen vilar på systemisk förståelse i kommunikation där allt hänger ihop och allt som ingår påverkar. Det innebär att förstå världen i helheter, relationer, sammanhang och mönster.